សេវាកម្ម

ទោះដឺជាមានរឿងអ្វីក៏ដោយ ប្រសិនបើតម្រូវការរបស់ គឺជាផ្នែកដែលអាចអោយក្រុមរបស់យើងជួយក្នុងការអភិវឌ្ឍន៏ប្រព័ន្ធកម្មវិធី ឫក៏ជាក្រុមសហការក្នុងអាជិីវកម្ម ពេលនោះយើងហ្នឹងធ្វើការលៃលកខ្លួនយើងអោយទៅជាផ្នែកមួយដោយទៅតាមរចនាសម្ព័ន្ធ និង អរិយធម៌របស់អ្នក

 • PART OF YOUR SYSTEM DEVELOPMENT TEAM ជាផ្នែកមួយនៃក្រុមអភិវឌ្ឍន៍ប្រព័ន្ធកម្មវិធីរបស់អ្នក

  ក្រុមការងាររបស់យើងធ្វើការដោយប្រព្រឹត្តិទៅតាមការគ្រប់គ្រងនៃគំរៀងរបស់អ្នកនិងអនុវត្តទៅតាមគោលការណ៏ការងារដែលមាននាមជាសមាជិកនៅក្នុងក្រុមរបស់អ្ន។ ដើម្បីទទួលបានជោគជ័យទៅលើគម្រោងរបស់អ្នកយើងទាំងសងខាងរក្សាការទំនាក់ទំនងដោយប្រើប្រាស់ឧបករណ៏ជជែកកំសាន្តភ្លាមៗដើម្បីធានាអោយបាននៅគុណភាព ថ្ងៃកំណត់ និងការពេញចិត្តនៅពេលដែលបញ្ចប់កិច្ចការនោះ។

  ម៉ូឌែលតម្លៃ: តម្លៃថេរប្រចាំខែ តម្លៃថេរលើគម្រោងទាំងមូល តម្លៃប្រចាំម៉ោង និង មានច្រើនទៀតទៅតាមការចចារ

 • PART OF YOUR BUSINESS OPERATION TEAM ផ្នែកមួយនៃក្រុមប្រតិបត្ដិការអាជីវកម្មរបស់អ្នក

  អ្នកគ្រប់គ្រង់គំរោងដែលមានបទពិសោធន៏ខ្លាំងពូកែហ្នឹងជួយក្រុមរបស់អ្នក​ក្នុងការវិភាគនូវអាជីវកម្ម ដំណើរការការងារ សេវាកម្ម និង នូវការស្ថាបនាប្រព័ន្ធកម្មវិធីសំរាប់អ្នក។ ដោយដោយគ្មានការត្រួតពិនិត្យដោយផ្ទាល់របស់អ្នក អ្នកគ្រប់គ្រងរបស់យើងនឹងជួយឱ្យក្រុមរបស់អ្នកបញ្ចប់ការនូវ ការស្ថាបនា និងការអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធកម្មវិធីដោយគ្មានការត្រួតពិនិត្យដោយផ្ទាល់ពីរអ្នក និង ធានានូវដំណើរការទាំងមូលនៃការអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធកម្មវិធី រូមទាំងការធ្វើរបាយការណ៏ទៅកាន់អ្នកដូចដែលបានព្រមព្រៀង។

  ម៉ូឌែលតម្លៃ: តម្លៃថេរលើគម្រោងទាំងមូល

 • WEB SYSTEM DEVELOPMENT ការអភិវឌ្ឍន៏ប្រព័ន្ធវេបសាយ

  ការបង្កើតប្រព័ន្ធវេបសាយដែលមានរិតខ្ពស់គឺជាសមត្តភាតចម្បងរបស់ពួកយើង។ BITEX បានបង្កើតប្រព័ន្ធវេបសាយអោយតាមតម្រូវការនានារបស់អតិថិជនដូចជា ការបង្កើតប្រព័ន្ធថ្មី ធ្វើរអោយប្រព័ន្ធដែលមានស្រាប់ប្រសើរឡើង ការរចនាឡើងវិញ និងការកំណែតម្រូវប្រព័ន្ធដែលមានស្រាប់។

 • MOBILE APP DEVELOPMENT ការអភិវឌ្ឍន៏កម្មវិធីទូរស័ព្ទ

  សមាជិករបស់ពូកយើងគឺមានភាពស្ទាត់ជំនាញក្នុងការបង្កើតកម្មវិធីទូរស័ព្ទសំរាប់ទូរស័ព្ទដែលប្រត្តិការដោយ IOS និង Android។ ពួកយើងបង្កើតនិងអភិវឌ្ឍន៍កម្មវិធីទូរស័ព្ទប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិតខ្ពស់ដើម្បីអោយមានភាពងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់ហើយសំរួលដល់មុខជំនួញរបស់អតិថិជនសំស្រប់ទៅនឹងសមត្ថភាពនិងដែនកំណត់របស់ទូរស័ព្ទ។

បច្ចេកវិទ្យា